OMX 311UNI-00

Model : OMX 311UNI

Ngõ vào nhận được các dạng tín hiệu : NTC 2k2, NTC 2K, NTC 10K, NTC 12K, NTC 20K… nhận được các dạng khác như Pt100, P1000, Pt500, TC K, S, B, E, J, R, …còn đọc được cảm biến PTC.

Ngõ ra của bộ chuyển đổi tín hiệu : 4-20mA, 0-10V, 0-20mA, 0-5V,…

Hệ số chống nhiễu, các ly thiết bị : 2500VAC

Nguồn sử dụng: 10-30VDC

Thời gian đáp ứng của bộ chuyển đổi là 1ms

Thiết bị được cấu hình thông qua dip switch hoặc phần mềm kết nôi với máy tính.

Sai số của thiết bị chỉ từ : 0.1%

ZALO Chat