Biến dòng 100A, 150A ra 4-20mA Analog

CT dòng : Biến dòng AC, DC sang 4-20mA 

Nhiều dãy đo khác nhau

Model : Qi-300-i

Ngõ ra 4-20mA

Sai số : 0.5% 

Có chống nhiễu tín hiệu : 3000 VAC

Nguồn sử dụng : 10..30VDC

Xuất xứ : QEED – Italy 

ZALO Chat