Chuyển đổi tín hiệu Analog ra Relay

Model: OMX333UNI 

  • Ngõ vào của OMX333UNI có thể đọc các tín hiệu như : 4-20mA, 0-10v, 0-5v, 0-20mA,…
  • Ngoài vào bộ OMX333UNI còn nhận một số tín hiệu cảm biến nhiệt độ : cảm biến Pt100, cảm biến can nhiệt loại K, can nhiệt S, can nhiệt B,…
  • Ngõ ra của bộ chuyển đổi : Relay ( Rơ Le ),  ngõ ra phụ : 4-20mA, 0-10v
  • Để chống nhiễu và bảo vệ tín hiệu, bộ chuyển đổi có hệ số cách ly là : 2.500 VAC
  • Sai số do chuyển đổi của OMX333UNI là : 0.1%

ZALO Chat