Tag Archives: Các hệ thống đo xa

Các hệ thống đo xa

Một hệ thống đo xa có kết cấu như sau

Các hệ thống đo xa. Đo lường, kiểm tra và điều khiển xa là quá trình thực hiện trên 1 khoảng cách xa 1.Hệ thống đo xa – Các hệ thống đo xa: Đó là một hệ thống đo cường đọ tự động ở khoảng cách xa nhờ việc truyền tin qua kênh liên lạc. […]

ZALO Chat