Category Archives: Bộ chuyển đổi tín hiệu

Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ, bo chuyen doi nhiet do pt100, bộ chuyển đổi nhiệt độ can K, can S sang 4-20ma, bo chuyen doi nhiet do sang 0-10v, thiet bi chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ , transmitter ,MST110, Pr334a3b, bộ chuyển đổi tín hiệu 0-10v sang 4-20ma, chuyển đổi 4-20ma sang 0-10vdc

Các hệ thống đo xa

Một hệ thống đo xa có kết cấu như sau

Các hệ thống đo xa. Đo lường, kiểm tra và điều khiển xa là quá trình thực hiện trên 1 khoảng cách xa 1.Hệ thống đo xa – Các hệ thống đo xa: Đó là một hệ thống đo cường đọ tự động ở khoảng cách xa nhờ việc truyền tin qua kênh liên lạc. […]

ZALO Chat