Category Archives: Sản phẩm mới

Đồng hồ đo áp suất chân không

Đồng hồ đo áp suất chân không là một loại đồng hồ khá đặc biệt dùng để đo áp suất chân không mà như ta biết áp suất chân không là áp suất âm, chân không là môi trường không có không khí, áp suất chân không lớn nhất là 0bar. Ngày nay môi trường […]

ZALO Chat