Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ chuyên dùng cho PT100

Model: MST100

Tín hiệu ngõ vào của bộ chuyển đổi : cảm biến PT100 2 dây, cảm biến Pt100 dạng 3 dây và PT100 dạng 4 dây.

Ngõ ra bộ chuyển đổi dạng dòng điện : 4-20mA

Sai số của dòng chuyển  tín hiệu MST110 là 0,1%.

Model: OMX333UNI-101

Tín hiệu ngõ vào (Input) bộ chuyển đổi gắn tủ điện: PT100 2 dây, Pt100 3 dây, Pt100 4 dây, can nhiệt K, can nhiệt S, Can nhiệt B, Can nhiệt B, can nhiệt J,…

Ngõ ra của bộ chuyển đổi có thể tuỳ chọn một trong các tín hiệu: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V, 0-5V, 2-10V, 1-5V,…

 

ZALO Chat