Đồng hồ giả lập tín hiệu 4-20mA

  •  Đối với chức năng phát dòng/ Generation

Đồng hồ có khả năng giả lập tín hiệu, phát dòng có nguồn ( Active Current ) mA trong khoảng từ 0…22mA.

Thiết bị có chức năng phát dòng không nguồn ( Passive Current ) mA trong khoảng từ 0…22mA.

  • Đối với chức năng đo / Measurement

Đồng hồ có chức năng đo dòng có nguồn ( Ative current ) mA trong dãy từ 0..22mA.

Đồng hồ có chức năng đo dòng không nguồn ( Passuve Current ) mA trong dãy từ 0..22mA.

Ngoài ra đồng hồ còn có thể đo điện áp DC trong khoảng từ 0..28VDC.

ZALO Chat