Cách chuyển đổi tín hiệu Loadcell

  • Model : OMX380T
  • Tín hiệu mà bộ chuyển loadcell có thể đọc là :1…4/2…8/4…16 mV/V hầu hết các loadcell hiện này điều dùng các dãy này.
  • Ngõ ra cài đặt được : 4-20mA / 0-10vdc
  • Nhiệt độ làm việc của bộ chuyển đổi là : -20 đến 60 C, khi lưu trữ là -20…80 C
  • Nguồn sử dụng cấp cho bộ chuyển đổi trong khoảng từ : 10..30VDC
  • Cách ly chống nhiễu lên đến : 2500 VAC
  • Kích thước của OMX380T : 90.5 x 79 x 25m dễ dàng lắp trên các tủ điện
  • Chứng chỉ an toàn điên : EN 61010,  A2

ZALO Chat