Tag Archives: Nguyên lý chế tạo cảm biến thụ động

Nguyên lý chế tạo cảm biến

Các đại lượng cần đo

Chế tạo cảm biến – Nguyên lý chế tạo cảm biến. Các cảm biến được chế tạo dựa trên cơ sở các hiện tượng vật lý và được phân làm hai loại: Cảm biến tích cực: là các cảm biến hoạt động như một máy phát, đáp ứng (s) là điện tích, điện áp hay […]

ZALO Chat