Tag Archives: Điện thế kế điện trở

Cảm biến đo vị trí

Điện thế kế quang dùng con trở quang

Cảm biến đo vị trí. Đê hiểu thêm về cảm biến đo vị trí và dịch chuyển, các bạn theo dỗi bài viêt sau đây nhé ! Phần 1  Nguyên lý đo vị trí và dịch chuyển Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện […]

ZALO Chat