Tag Archives: Các chỉ tiêu đánh giá điều chỉnh tốc độiện một chiều kích từ độc lập (song song)

Tốc độ truyền động điện

Quá trình thay đổi tốc độ khi điều chỉnh điện áp

Tốc độ truyền động điện. Ngày nay, đại đa số các máy sản xuất từ nhỏ đến lớn, từ đơn lẻ đến cả một dây chuyền sản xuất đều sử dụng truyền động điện. Để đảm bảo những yêu cầu của các công nghệ phức tạp khác nhau, nâng cao mức độ tự động cũng […]

ZALO Chat