Cảm biến đo chênh áp

  • Model : DMD 331 – JSP 
  • Dòng cảm biến với các dãy đo đa dạng như : 0..20mBar, 0-40mbar, 0-100mbar, 0-200mbar, 0-250mbar, 0-400mbar, 0-0.6bar, 0-1bar, 0-1,6bar, 0-2,5bar, 0-4bar, 0-6bar, 0-10bar, 0-16bar..
  • Chúng ta có các ngõ ra tuỳ chọn : 4-20mA, 0-10V, 0-5V..
  • Có thể tuỳ chọn sai số như :1%, 0.5%,..
  • Kiểu kết nối cảm biến đạt chuẩn : ISO4400, DIN 43650..
  • Nước sản xuất CH Séc
  • Thương hiệu : JSP.
  • Bảo hành lên đến 18 tháng.

ZALO Chat