Cảm biến đo áp suất -1..10bar

  • Model: D2415
  • Dãy đo khả dụng của cảm biến: -1..10bar
  • Cảm biến sử dụng nguồn cấp cho cảm biến có giá trị: 10…30VDC
  • Tín hiệu ngõ ra của thiết bị : 4-20mA
  • Kiểu kết nối điện  : ISO4400
  • Cảm biến có thời gian đáp ứng : 10ms
  • Sai số của cảm biến dao động từ 0.5-1% tuỳ vào phiên bản.
  • Nhiệt độ làm việc của cảm biến trong khoảng  : -20…85 C
  • Vật liệu của cảm biến : SS316L

ZALO Chat