Cảm Biến Báo Đầy Báo Cạn DF25

Cảm biến đo mức mollet Df25 dùng trong nhiều môi trường chất rắn từ xi măng, than đá, hạt nhựa, cám, gạo, trấu, mùn….

Cảm biến có vỏ bảo vệ mạch điên làm bằng nhôm.

Tiêu chuẩn chống cháy nổ cho Dust trong zone 20, 21, 22.

Chứng chỉ ATEX ‡ II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80°C.

ATEX ‡ II 1D Ex ta IIIC T70°C và ATEX ‡ II 1/3D Ex ta/tc IIIB T80°C.

Nhiệt độ làm việc bản tiêu chuẩn là 85 C, dùng trong môi trương đặc biệt có thể chọn nhiệt độ cao hơn như 260 C.

Áp suất làm việc của của cảm biến ở bản tiêu chuẩn lớn nhất là 5 bar, bản tùy chọn lên đến 10 bar.

ZALO Chat