Bộ Cách ly tín hiệu 4-20mA

Bộ Cách ly tín hiệu 4-20mA

Ngõ vào : 4-20mA, 0-10V, 0-20mA, …

Ngõ ra : 4-20mA, 0-10V, 0-20mA, …

Khả năng cách ly : 2500 VAC

Nguồn điện sử dụng : 24VDC

Sai số thiết bị : 0.1% 

Xuất xứ : Orbit Merret- EU 

ZALO Chat