Bộ biến đổi điện áp 220V 380V 500V sang 4-20mA

Bộ biến đổi điện áp 220V 380V 500V sang 4-20mA

Điên áp ngõ vào : 110VAC, 230VAC, 380VAC, 450VAC..

Ngõ ra là : 0-10V, 4-20mA, 0-20mA 

Có chống nhiễu : 4000 VAC

Sai số của thiết bị : 0.1% 

Nguồn cấp : 80..250VAC
Xuất xứ : Orbit Merret – EU 

ZALO Chat