Bộ chia tín hiệu 4-20ma

Model: OMX333UNI

  • Tín hiệu nhận được : Pt100, can nhiệt K, S, R,E..
  • Ngõ vào thiết bị  : 4-20mA, 0-10VDC, 1-5VDC, 2-10VDC, 0-20mA, 0-10mA…
  • Ngõ ra bộ chuyển đổi: 1 ngõ ra Analog, 1 Ngõ ra Relay điều khiển On/Off.
  • Bộ chuyển đổi có ngõ vào là tín hiệu biến trở, tín hiệu điện trở
  • Sai số do chuyển đổi : 0.1%
  • Nguồn cấp cho thiết bị : 10…30VDC

ZALO Chat