Category Archives: Kiến Thức Về Tự Động Hóa

Kiến Thức về Đồng Hồ Đo Áp Suất, về tín hiệu 4-20mA, về đo mức đo áp suất cũng như các vấn đề trong điều khiển.

Cảm Biến Quang

Tế bào quang dẫn và sự chuyển mức năng lượng của điện tử

Cảm Biến Quang. 1.Tính chất và đơn vị đo ánh sáng – Cảm Biến Quang a.Tính chất của ánh sáng – Cảm Biến Quang Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, vùng ánh sáng nhìn thấy […]

ZALO Chat