Cảm biến đo thể tích bồn dầu

Cảm biến báo mức nước

Dãy đo : 0-1m, 0-2m, 0-3m, 0-4m, 0-5m, 0-6m….12m

Ngõ ra tín hiệu. : 4-20mA 

Nguồn cấp cảm biến : 7..28VDC

Sai số : 0.1%

Xuất xứ : Hawk – USA

ZALO Chat