Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD Pt100

Model: MST110

  • Xuất xứ : Muesen – Đức 
  • Bộ chuyển đổi đọc tín hiệu từ các cảm biến : Pt100 – 2 dây, Pt100- 3 dây
  • Nguồn cấp cho bộ chuyển đổi trong khoảng từ : 7.5- 45VDC
  • Dãy đo mà bộ chuyển đổi có thể hiêu chuẩn, cài đặt là : -200 C cho đến 800 C, bất kỳ dãy nhiệt độ trong khoảng đó điều cài được, dãy nhiệt sẽ tương ứng với 4-20mA.
  • Thời gian phản hồi của tín hiệu đặt dưới : 1S
  • Nhiệt độ môi trường để bộ chuyển đổi làm việc trong khoảng từ : -40…80 C
  • Tín hiệu ngõ ra của bộ chuyển đổi dạng 4-20mA Loop.

ZALO Chat