Bộ chia tín hiệu 4-20ma Wago –Đức

Model: OMX102UNI

  • Hệ số cách ly chống nhiễu là 4000VAC
  • Ngõ vào bộ cách ly nhận được: 4-20ma, 0-20mA, 0-10v, 0-5v, 1-5v, 2-10v.
  • Đọc được các tín hiệu biến trở, tín hiệu điện trở và cả tín hiệu mV.
  • Ngõ ra tín hiệu: tuỳ chọn 1 trong các tín hiệu sau 4-20mA, 0-20mA, 0-10vdc, 0-5vdc, 2-10vdc, 1-5vdc.
  • Sử dụng nguồn; 10..40Vdc hoặc 80..250VAC 
  • Thời gian trễ của tín hiệu : chỉ vài ms
  • Sai số  của Bộ Chia Tín Hiệu 4-20mA : 0.1%

ZALO Chat