Tag Archives: Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ

Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ

cảm biến nhiệt độ 3 dây

Tìm hiểu về cảm biến nhiệt độ. 1.Giới thiệu cảm biến nhiệt độ là gì ?  Cảm biến nhiệt độ là một thiết bị, thường là RTD (đầu dò nhiệt độ điện trở) hoặc cặp nhiệt điện, thu thập dữ liệu về nhiệt độ từ một nguồn cụ thể và chuyển đổi dữ liệu thành […]

ZALO Chat