Tag Archives: Lưu lượng tức thời

Lưu lượng là gì ?

Sơ đồ cấu tạo công tơ tốc độ tuabin hướng trục

Lưu lượng là gì ? Lưu lượng chất lưu là gì ? Lưu lượng là gì?  Lưu lượng chất lưu là lượng chất lưu chảy qua tiết diện ngang của ống trong một đơn vị thời gian. Tùy theo đơn vị tính lượng chất lưu ( theo thể tích hoặc khối lượng) người ta phân […]

ZALO Chat