Tag Archives: Cấu trúc của hệ thống truyền động điện

Truyền động điện là gì ?

Hệ thống truyền động điện

Truyền động điện là gì? Truyền động cho một máy, một dây chuyền sản xuất mà dùng năng lượng điện thì gọi là truyền động điện. Hệ truyền động điện là một tập hợp các thiết bị như: thiết bị điện, thiết bị điện từ, thiết bị điện tử, cơ, thủy lực phục vụ cho […]

ZALO Chat