Bộ chuyển tín hiệu mV sang 4-20mA

Bộ chuyển tín hiệu mV sang 4-20mA

Dãy đo : 10mV, 20mV, 30mV….2000mV

Tín hiệu ra : 0-10V, 4-20mA, 0-5V, 0-20mA..

Sai số : 0.1% 

Chống nhiễu : 2500 VAC
Xuất xứ : Orbit Merret – EU 

ZALO Chat