Bộ chuyển đổi tín hiệu 4-20mA sang Relay

  • Ngõ vào của OMX333UNI có thể đọc các tín hiệu như : 4-20mA, 0-10v, 0-5v, 0-20mA
  • Ngoài ra bộ OMX333UNI còn nhận một số tín hiệu cảm biến nhiệt độ : cảm biến Pt100, cảm biến can nhiệt loại K, can nhiệt S, can nhiệt B,…
  • Ngõ ra của bộ chuyển đổi : Relay ( Rơ Le ),  ngõ ra phụ : 4-20mA, 0-10v
  • Thiết bị sử dụng nguồn  có giá trị từ : 10…30VDC, nguồn này sử dụng chủ yếu trong nhà máy..
  • Để chống nhiễu và bảo vệ tín hiệu, bộ chuyển đổi có hệ số cách ly là : 2.500 VAC
  • Thời gian phản hồi của bộ chuyển đổi chỉ : 1ms

ZALO Chat