Bộ chuyển đổi điện trở và biến trở sang 4-20mA / 0-10v

Bộ chuyển đổi điện trở và biến trở sang 4-20mA / 0-10v

Model : OMX333UNI 

Input : Biến trở, điện trở các loại khác nhau..

Output : 0-10V, 4-20mA, 0-5V, 0-20mA..

Nguồn cấp : 10..30VDC

Sai số : 0.1% 

Có chống nhiễu : 2500 VAC

Xuất xứ : Orbit Merret – EU

ZALO Chat