Bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA

  • Model: OMX102UNI 
  • Bộ chia tín hiệu dòng 4-20mA OMX102UNI dùng nguồn 80..265VAC
  • Thời gian lấy mẫu của thiết bị đạt 1ms, khó có hãng nào có thể so sánh được với OMX102UNI.
  • Bộ chia có thể chuyển đổi với sai số chỉ 0.1% trên toàn dãy đo.
  • Thông số quan trọng nhất của Bộ cách ly tín hiệu dòng 4-20mA OMX102UNI là hệ số cách ly đối với bộ OMX102UNI là 4000 VAC.
  • Xuất xứ :Orbit Merret – Cộng Hoà Séc.
  • Sản phẩm được bảo hành 18 tháng

ZALO Chat