Category Archives: Bộ hiển thị nhiệt độ – điều khiển nhiệt độ

bộ hiển thị nhiệt độ từ pt100, bộ đo nhiệt độ từ pt100, bộ điều khiển pt100, đọc nhiệt độ cảm biến pt100, can nhiệt K

Bộ hiển thị nhiệt độ Pt100 | bộ điều khiển nhiệt độ Pt100

Bộ hiển thị nhiệt độ Pt100 | bộ điều khiển nhiệt độ Pt100 OM352UNIlà dòng chuyên dùng để hiển thị nhiệt độ, đo nhiệt độ từ các Pt100, cảm biến K, cảm biến J, cảm biến B, cảm biến S.. và các tín hiệu analog 4-20ma, 0-10v, 0-5v, 0-20ma. Bộ hiển thị nhiệt độ Pt100 | […]

ZALO Chat