Cảm biến nhiệt 3 dây

Có thể nói, cảm biến nhiệt là thiết bị có nhiều dãy đo nhất, bởi sự đa dạng về dãy đo của thiết bị. Đường kính cảm biến nhiêt từ: 1.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm.

Chiều dài của cảm biến nhiệt cũng rất đa dạng: 30mm, 50mm, 60mm, 70mm, …. 2000mm.

ZALO Chat