Bộ hiển thị áp suất

Bộ hiển thị giá trị áp suất và điều khiển áp suất

Ngõ vào là các dạng tín hiệu : 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-20mA,…

Hiển thị dạng LEDs, với 4 số, 6 số và hiển thị dạng bar graph

Sai số hiển thị chỉ từ : 0.1%

Nguồn cấp : 24VDC hoặc 230VAC

Kiểu lắp trên tủ điện

Ngõ ra điều khiển : ON/OFF

Xuất xứ : Orbit Merret  – EU 

ZALO Chat